O nas

Codzienne niedogodności, których doświadczają nasi przyjaciele z różnych środowisk - od entuzjastów spędzania czasu na świeżym powietrzu, przez zapracowanych rodziców, po częstych kierowców - stały się dla nas inspiracją do stworzenia naszych dostosowanych do potrzeb klienta samochodowych podkładek podłogowych.

Po ekscytujących podróżach po Europie, testach całej gamy samochodowych dywaników podłogowych i rygorystycznych badaniach materiałowych, opracowaliśmy idealną matę podłogową do Twojego pojazdu.

Projektując i produkując nasze samochodowe maty podłogowe EVA, nieustannie słuchaliśmy opinie naszych klientów i rozwiązaliśmy problemy, z którymi nie radzili sobie inni producenci samochodowych dywaników podłogowych.

Daje nam to pewność, że nasze podejście i koncepcja zapewniają właściwy produkt, który zapewnia zaawansowaną funkcjonalność, trwały wygląd i styl.

Zapewniliśmy doskonałą izolację akustyczną, usunęliśmy nieprzyjemne zapachy z nowych mat, opracowaliśmy ultralekki materiał ułatwiający zdejmowanie maty, zaprojektowaliśmy fakturę maty, która utrzymuje buty w czystości nawet po włożeniu do środka brudu, zapewniliśmy różnorodność kolorów do wyboru i wiele innych korzyści.

Our Mission

At Prime EVA, we aim to enhance every journey by protecting and personalizing your car's interior with our high-quality, custom-made floor mats. We are committed to delivering superior customer experience by providing durable, affordable, and aesthetically pleasing products that meet every individual's needs and tastes. We strive to provide odor-free, eco-friendly solutions that preserve your car's cleanliness and beauty and contribute to a greener planet. Our relentless focus on innovation and excellence ensures the continuous development of our products, keeping us at the forefront of the auto floor mat industry. We take pride in our fast, hassle-free delivery, comprehensive product range, and unwavering commitment to customer satisfaction. Choose Prime EVA, and let us transform your driving experience, one mat at a time.

10 Prime EVA benefits for every car owner's needs

  1. Custom fit for every car: Prime EVA car floor mats are designed to fit seamlessly into any car make and model. Our advanced technology ensures a perfect fit, providing maximum coverage and protection for your car's interior.
  2. Exceptional material quality: Made from top-grade ethylene-vinyl acetate (EVA), our floor mats are highly durable, easy to clean, and resistant to wear and tear. With Prime EVA, you can trust that you're investing in a long-lasting product.
  3. Affordable without compromising quality: At Prime EVA, we believe high-quality car floor mats shouldn't break the bank. Our products are competitively priced, offering exceptional value without sacrificing quality.
  4. Stylish and customizable designs: Our car floor mats come in various colors and patterns, allowing you to choose an option that complements your car's interior and personal style. With Prime EVA, you can enhance your vehicle's aesthetic appeal while keeping it protected.
  5. Effortless installation and removal: Prime EVA car floor mats are designed for easy installation, removal, and repositioning. Our mats feature a non-slip backing and custom-fit design, ensuring a secure fit that stays in place.
  6. Odor-free materials: Our EVA material is odorless and non-toxic, eliminating unpleasant smells often associated with rubber or cheap materials. Enjoy a fresh and clean car interior with Prime EVA floor mats.
  7. Anti-slip technology: Prime EVA floor mats have a non-slip backing, preventing movement and providing a safe driving environment. Say goodbye to sliding mats and focus on the road ahead.
  8. Superior water and stain resistance: Our EVA material is designed to resist water, mud, spills, and stains effectively. Prime EVA floor mats protect your car's interior from everyday messes, keeping it looking pristine.
  9. Low-maintenance cleaning: Prime EVA car floor mats are easy to clean and maintain. Remove the mats, wipe them down, or hose them off; they're good as new. No need for specialized cleaning products or time-consuming maintenance.
  10. Eco-friendly choice: Prime EVA is committed to reducing our environmental impact. Our EVA material is recyclable and environmentally friendly, making it a responsible choice for conscious consumers.


Choose Prime EVA Car Floor Mats and Experience the Difference

Upgrade your car's interior protection with our premium-quality, stylish, and affordable car floor mats. Say goodbye to common pain points and enjoy a superior driving experience with Prime EVA. Order yours today!