Zgodność z GDPR

Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej witryny z GDPR/CCPA gromadzi Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Rektyfikacja danych

Możesz skorzystać z poniższego łącza, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli są one nieprawidłowe.

Przenośność danych

Za pomocą poniższych łączy można pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy w celu poprawy komfortu korzystania z naszego sklepu.

Dostęp do danych osobowych

Korzystając z poniższego łącza, można poprosić o raport, który będzie zawierał wszystkie dane osobowe przechowywane przez nas dla użytkownika.

Prawo do bycia zapomnianym

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, więc nie będziesz miał już do niego dostępu ani nie będziesz mógł z niego korzystać.